Engagemang

Mina politiska engagemang: 

Vörå kommun personalsektionen 09/2017-

Vörå kommun Finska sektionen ordförande 06/2017-

Söfuk styrelse 05/2017-

Vörå kommun nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, ordförande 06/2017-

Nabben gästhamn ordförande  05/2015-

Oravais Bostäder medlem 1/2013-6/2018 

Maxmo bostäder medlem 1/2013-6/2018 

Vörå kommun Bildningsnämnden, ordinarie 01/2013-05/2017

Vörå kommun styrelse andra viceordförande 01/2013-

Vörå kommun fullmäktige, ordinarie 01/2011-

Vörå-Maxmo kommun Bildningsnämnden, ordinarie 01/2009-12/2010

Vörå-Maxmo kommun styrelse, ersättare 01/2009-12/

Vörå-Maxmo kommun fullmäktige, ordinarie 01/2009-12/2010

Vörå-Maxmo kommun fullmäktige, ersättare 01/2007- 12/2008

Vörå-Maxmo kommun Byggnads och miljönämnden, ersättare 01/2007- 12/2009

Maxmo kommun fullmäktige, ersättare  01/2005-12/ 2006

Maxmo kommun Byggnads och miljönämnden, ordinarie 01/2005-12/2006