Människonära utbildning

Iiris, förstaklassist 14 augusti 2018. Nyfiken, glad och full av tillförsikt. Det livslånga lärandet går in i ett nytt skede. För Iiris, och för mig som förälder.

Jag erkänner att det var med lite vemod som jag skickade vår yngsta till sin första skoldag. Det var slutet på en era, ett efter ett hade nu våra sex barn tagit steget in i skolvärlden. Men mest av allt var jag glad. Lika glad som Iiris och hennes syskon deras första skoldag. För jag vet vad en bra skola kan ge: kunskap, engagemang och möjligheter i framtiden. 

Min farfar var föreståndare i Pettersbacka skola i Vörå i 29 år, hela sin karriär. Det är från honom som mitt stora intresse för bildning kommit. Många diskussioner hade vi om hur skolan ändrats sedan han kom till kommunen som nyexaminerad lärare. Min farmor var städerska och bibliotekarie på skolan och lärde också ut handarbete åt flickor. Båda två var starka, fina människor och deras uppfostringsarbete begränsades inte till bara deras egna barn. Mycket av min värdegrund har jag fått från dem. Hos dem var alltid barnen välkomna. Min farmor brukade säga att en bra mamma är en sådan som kan ta hand om andras barn också. Budskapet var tydligt: hos oss är alla viktiga och hos oss ska alla må bra. Det här har jag försökt leva efter både privat och inom politiken. Att ta hand om barn och ungdomar är bland det viktigaste vi kan göra. En bra start i livet betalar sig mångfalt tillbaka för samhället.

Den allmänna grundskolan där alla möts och alla barn är lika värda är det enskilt viktigaste vi i Finland tagit fram. Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha. Därför är det samhällets uppgift att sätta jämlikhet i första rummet. Det ska inte spela någon roll om du har en förmögen familj eller ”bara” en lågavlönad förälder; om du har diabetes eller inte; om du är född i Finland eller Irak. Samhället, skolan, ska ge dig likvärdiga möjligheter. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett bakgrund!

Allt oftare går mycket av lärarnas tid åt till annat än undervisning och inlärning. När barn blir siffror, statistik och processer istället för individer med namn, känslor och behov, då blir jag orolig. 

Därför måste vi satsa på 

  • kostnadsfri småbarnsfostran från tre års ålder – för att stöda föräldrarna och barnen 
  • små undervisningsgrupper i grundskolan – för att elever och lärare ska få optimala förutsättningar
  • språkbad på fler orter – för fler förtjänar att få lära sig andra språk och kulturer
  • god fostran och sakkunnig närundervisning på andra stadiet – för ungdomar ska inte bara bli något, de ska också bli någon
  • livslångt lärande – för både individen och samhället förändras

Engagerade lärare, bildning och utbildning låter barn och ungdomar blomstra; likvärdiga möjligheter ger optimala resultat. Så att våra barn – och vi – kan ta till vara framtidens möjligheter, precis som farmor och farfar lärde mig och mina syskon. Fulla av nyfikenhet, glädje och tillförsikt, precis som mina barn och jag inför första skoldagen.