Lokal sysselsättning

Himoitfjärden i Särkimo, Maxmo skärgård. Finns ingenstans jag hellre är, inte en plats i världen där jag hör mera hemma än just här. Hemma. Vackraste platsen på jorden.

Varje morgon när jag står i köket och ser ut genom fönstret fylls jag av glädje och tacksamhet. För mig är skärgården och landsbygden drömplatsen att bo och leva på. Havet, naturen, människorna. Lugnet, tryggheten. Gemenskapen. Grannen som kommer med motorsågen när stormen fällt träd över vägen.

Skärgård och landsbygd är mer än vackra bilder, det är hem och arbete. Livsnerven är jobb. En levande landsbygd förutsätter arbetsplatser. Om det finns arbete, finns det möjligheter att bo, leva och upprätthålla lokal service. 

Småföretag ger befolkningen service och arbetstillfällen. Den anpassningsförmåga som utmärker de små företagen måste tas till vara på ett ännu bättre sätt. Särskilt viktigt är det att uppmuntra kvinnligt företagande och nysatsningar som kan ge kvinnor arbete. Varje steg som tas mot ett bättre småföretagarklimat innebär samtidigt ökade möjligheter för en levande landsbygd.

Därför måste vi satsa på 

  • fungerande infrastruktur för invånare och företag – från väg och vatten till el och telekommunikation
  • goda förutsättningar för stora, medelstora och små företag – så att de kan växa och skapa fler arbetsplatser 
  • stöd till mikroföretag och soloföretagare – så att de kan utvecklas och anställa
  • flexibilitet i arbetslivet – från distansarbete till fortbildning och välmående i arbetslivet
  • regional utveckling – för att locka både företag och folk

Medvetna satsningar, företagsamhet och arbetsplatser låter både landsbygd och stad blomstra. Och samhället ska erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid såväl i stad som på landsbygd.

Så att vi alla kan leva vid vår egen Himoitfjärd.