Jämställd familjepolitik


Barnen är det viktigaste jag har och de är min stolthet och en av de största orsaken till mitt politiska engagemang.
Jag har sex barn och sammanlagt har jag varit hemma med dem i 15 år i tre olika perioder. Först 2005 började man få lite pension för moderskaps- och föräldraledigheter. För dessa viktiga år kommer jag därför att få en mycket liten pension. Det är en konsekvens som jag som ung mamma inte riktigt brydde mig om, men idag inser jag betydelsen. Det betyder inte att jag ångrar hemma åren, men det betyder nog att jag önskar att det hade funnits reella alternativ
för mig och min man. Och att jag inte vill att mina döttrar ska råka ut för motsvarande sak.

I ett jämställt samhälle stöder vi varandra, alla får likvärdiga möjligheter och lika lön för lika arbete. En familjepolitisk reform är ett måste om vi på riktigt ska bli jämställda. Vi når delvis allt bättre upp till lika lön för lika jobb-principen men när kvinnan ofta är den som stannar hemma med barnen blir det ändå ofta så att under småbarnsåren stärks pappans position i arbetslivet medan mammans försvagas. Fortfarande är det ofta så att pappan får bygga karriär medan mamman bygger familjen och hemmet. Glädjande nog tar pappor alltmer ut sin lagstadgade faderskapsledighet, men sällan, alltför sällan ser vi att papporna tar ut också föräldraledighet. Vi behöver öronmärkt föräldraledighet för papporna så att attityderna förändras och papporna får samma rättighet att vara hemma med sina barn som mammorna. 

Barn behöver sina föräldrar. Och föräldrarna behöver varandra. Därför förespråkar jag 6+6+6-modellen som ger sex månader föräldraledighet till mamman, sex månader till pappan och ytterligare sex månader som föräldrarna fritt kan dela på.

Det behövs en stor förändring för att jämställa föräldraledigheten på riktigt! Jag är för valmöjligheter men i något skede måste vi också ta till åtgärder för att få en förändring. Och där kan just modellen 6+6+6 vara det som reformerar och dels också revolterar familjepolitiken. En jämställd familjepolitik stärker kvinnorna på arbetsmarknaden, papporna i hemmet och skapar möjligheter för alla. Sex månader öronmärkta för pappan handlar också om barnens rätt till sin pappa. Vi ska ge barnen, mammorna och papporna chansen!