Kaikkien yhteiskunta

Uskon vahvaan yhteiskuntaan. Uskon että vahvat voivat auttaa heitä, jotka eivät ole yhtä vahvoja. Uskon yhteiskuntaan, jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita ja kaikille annetaan samat mahdollisuudet. / LEENA NIKKARI-ÖSTMAN, eduskuntavaaliehdokas 2019

Tasa-arvoinen perhepolitiikka

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa tuemme toisiamme, kaikki saavat samat mahdollisuudet ja samasta työstä maksetaan sama palkka. Perhepoliittinen uudistus on edellytys todellisen tasa-arvon saavuttamiseen.

Ihmisläheinen koulutus

Yleinen peruskoulu on tärkeimpiä asioita mitä Suomessa on saatu aikaan. Peruskoulussa kaikki lapset kohtaavat ja kaikki ovat samanarvoisia. Olen vanhempana, omaisena, ystävänä ja kunnallisvaltuutettuna saanut läheltä seurata kuinka erilaiset lastemme edellytykset voivat olla.

Paikallinen työllisyys

Pienyritykset tuottavat väestölle palveluita ja työmahdollisuuksia. Meidän tulisi vielä tehokkaammin hyödyntää pienille yrityksille ominaista sopeutumiskykyä. Erityisen tärkeää on kannustaa naisyrittäjyyttä ja tukea investointeja, jotka tuovat työtä naisille.

Nimeni on Leena Nikkari-Östman ja asun Pohjanmaan Maksamaalla. Olen äiti, saaristolainen ja poliitikko.

Työskentelen tasa-arvoisen perhepolitiikan, ihmisläheisen koulutuksen ja paikallisen työllisyyden puolesta. Visioni on vahva yhteiskunta, jossa panostamme lapsiin, perheisiin, koulutukseen ja työpaikkoihin.

Sanottua Leenasta

Olemme kaikista vahvimpia, kun teemme yhteistyötä. Neljäntoista vuoden aikana kunnallispolitiikassa olen saanut tehdä yhteistyötä ja tehdä päätöksiä yhdessä monen osaavan ihmisen kanssa. Joskus olemme samaa mieltä, joskus eri mieltä. Yhteinen päämäärä on aina yhteiskunnan paras ja olen hyvin kiitollinen saatuani tutustua heidän ajatuksiinsa, ehdotuksiinsa ja taitoihinsa.

Tässä muutaman ihmisen pyytämä mahdollisuus saada kertoa mielipiteensä minusta ja kertoa miksi voin olla myös sinun ehdokkaasi.

TULE MUKAAN

Politiikka on joukkuelaji ja niin on myös vaalikampanja. Sen lisäksi se voi olla – ja sen pitääkin olla – myös hauskaa! Saat mielellään tulla mukaan.

 

Haluatko olla kampanjassani mukana jollakin tapaa? Se voi olla vaaliaineiston jakamista, mainosjulisteiden ripustamista, kahvin keittoa tai seurustelua muiden äänestäjien kanssa vaalitapahtumissa.

Tule tapaamaan minua