Reformera familjepolitiken

En av dom viktiga frågorna som vår nya regering ska ta sej an gäller familjepolitik. Planer på att reformera familjepolitiken ordentligt har funnits med länge, men förändringsmotståndet har traditionellt varit för stort. För familjepolitik berör så många andra områden som t.ex. den sociala sektorn. Det handlar om förmåner och bidrag men också om kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det handlar om att våga se båda föräldrarnas rättigheter och ansvar som jämlikt. 

En sjunkande nativitet har uppmärksammats och diskuterats men diskussionen har aldrig riktigt berört det som den borde ha gjort politiskt; de senaste fyra åren har det varit svårt att vara en familj med flera barn. Istället för att skapa omständigheter och strukturer som uppmuntrar till familjebildning, så har man effektivt sett till att det skall vara så svårt som möjligt. Jag tror att det handlar om att familjepolitiken inte helt hängt med själva jämställdhetsfrågorna och kvinnans roll på arbetsmarknaden; konservativa uppfattningar har gjort att man velat hålla fast i gamla strukturer. 

Det första skedet i familjepolitiken är egentligen föräldraledigheten. Just därför anser jag att det är på tiden för en modell liknande 6+6+6. Jag är för valmöjligheter men i något skede måste vi också ta till åtgärder för att få en förändring. Och där kan just modellen 6+6+6 vara det som reformerar och dels också revolterar familjepolitiken.

6+6+6 modellen stärker familjerna ekonomiskt då den inkomstbaserade delen av ledigheten blir längre, oavsett om pappan tar ut sina 6 månader eller inte. I den här modellen ingår också 13 månaders hemvårdsstöd.  

Samtidigt bör vi få avgiftsfri småbarnspedagogik från 3 års ålder för att stärka reformen. Småbarnspedagogikens betydelse som en process i det livslånga lärandet och som ett verktyg att minska marginalisering erkänns äntligen och det är en av sakerna som är viktiga för en ny regering att jobba för. Vi ska trygga rätten till småbarnspedagogik för alla barn på lika villkor!Det här är också ett viktigt verktyg i jobbet för att motarbeta den växande barnfattigdomen.

Lyckas vi lyfta familjepolitiken nu inför kommande riksdagsval så visar vi också att vi bryr oss om kommande generationer finländare och att vi vågar gör politik som har betydelse för den lilla människan.

Leena Nikkari-Östman

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *