Ett samhälle för alla

Jag tror på ett starkt samhälle. Jag tror på att de som är starka kan och bör hjälpa dem som inte är det. Jag tror på ett samhälle där alla har lika värde och ges likvärdiga möjligheter. / LEENA NIKKARI-ÖSTMAN, KOMUNALVALET 2021

Den bästa skolan

Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha. Därför är det samhällets uppgift att sätta jämlikhet i första rummet. Samhället, skolan, ska ge dig likvärdiga möjligheter. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett bakgrund! Bildning har alltid varit nära mitt hjärta och en fråga som jag engagerat mig starkt i under alla mina år i politiken.

Företagande och sysselsättning

Företagare sysselsätter sej själva och skapar arbetsplatser. Medvetna satsningar, företagsamhet och arbetsplatser låter både landsbygden blomstra. Livsnerven är jobb. En levande landsbygd förutsätter arbetsplatser. Om det finns arbete, finns det möjligheter att bo, leva och upprätthålla lokal service. Småföretag ger befolkningen både service och arbetstillfällen. Den anpassningsförmåga som utmärker de små företagen måste tas till vara på ett ännu bättre sätt.

Välskött ekonomi och näringsliv

Det är bara viktigare och viktigare hur vi förvaltar kommunens pengar när tiderna blir hårda. Vi ska satsa på ett livskraftigt kommun med sikte på framtiden! Det betyder att fast vi nu måste spara måste vi också våga investera med tanke på framtiden!

Jag heter Leena Nikkari-Östman och kommer från Maxmo i Vörå kommun. Jag är mamma, skärgårdsbo och politiker.

Mina viktiga politiska frågor är 

  • Den bästa skolan
  • Företagande och sysselsättning
  • Välskött ekonomi och näringsliv

Sagt om Leena

Vi är aldrig starkare än när vi gör saker tillsammans. Under mina 16 år i politiken har jag fått jobba, samarbeta och förverkliga tillsammans med många kunniga personer. Ibland tycker vi lika, ibland olika. Det gemensamma målet är  för samhällets bästa, och jag är mycket tacksam över att få ta del av olika tankar, förslag och kunskaper.

Här har några önskat att få dela sina tankar om mig. Och berätta varför de tror jag kan vara en kandidat för dig.

Kom och träffa mig