Ett samhälle för alla

Jag tror på ett starkt samhälle. Jag tror på att de som är starka kan och bör hjälpa dem som inte är det. Jag tror på ett samhälle där alla har lika värde och ges likvärdiga möjligheter. / LEENA NIKKARI-ÖSTMAN, Riksdagsvalskandidat 2019

Jämställd familjepolitik

I ett jämställt samhälle stöder vi varandra, alla får likvärdiga möjligheter och lika lön för lika arbete. En familjepolitisk reform är ett måste om vi på riktigt ska bli jämställda.

Människonära bildning

Den allmänna grundskolan där alla möts och alla barn är lika värda är det enskilt viktigaste vi i Finland arbetat fram. Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha.

Lokal sysselsättning

Småföretag ger befolkningen service och arbetstillfällen. Den anpassningsförmåga som utmärker de små företagen måste tas till vara på ett ännu bättre sätt. Särskilt viktigt är det att uppmuntra kvinnligt företagande och nysatsningar som kan ge kvinnor arbete.

Jag heter Leena Nikkari-Östman och kommer från Maxmo i Österbotten. Jag är mamma, skärgårdsbo och politiker.

Jag jobbar för en jämställd familjepolitik, människonära bildning och lokal sysselsättning. Min vision är ett starkt samhälle där vi satsar på barn, familjer, bildning och arbetsplatser.

Sagt om Leena

Vi är aldrig starkare än när vi gör saker tillsammans. Under mina 14 år i politiken har jag fått jobba, samarbeta och förverkliga tillsammans med många kunniga personer. Ibland tycker vi lika, ibland olika. Det gemensamma målet är  för samhällets bästa, och jag är mycket tacksam över att få ta del av olika tankar, förslag och kunskaper.

Här har några önskat att få dela sina tankar om mig. Och berätta varför de tror jag kan vara en kandidat för dig.

KOM MED

Politik är lagspel, och det är valkampanjer också. Dessutom kan och ska det vara lite roligt! Du får gärna komma med!

Vill du vara med i min kampanj på något sätt? Det kan handla om att dela ut valmaterial, hänga upp affischer, koka kaffe eller umgås med andra väljare på valmöten.

Kom och träffa mig